Accessories

Shop By

Currently Shopping by:

  1. Category: DIY Parts Remove This Item
Accessories: benefits and necessity

Most products in this webshop belong to the category of accessories for audio and video systems. During the last decades, the marketplace for this kind of products has more or less exploded. Continuously, new, intriguing, even weird accessories pop up. Serious audio enthusiasts and music lovers are increasingly willing to allocate part of their budget to this stuff. On the other hand, often these products are regarded with misunderstanding and prejudice. This suspicion even gives rise to accusatory statements on forums. So what about benefits and necessity of accessories for audio and video systems?

The target audience

Most people use affordable audio and video components. They do not listen to music really seriously. They are not driven be a desire to get optimal performance from their gear. To this kind of people, the products in this webshop bear no significance. This webshop is intended to serve those who own high-quality equipment and appreciate -or even: demand-  accurate, natural and refined rendition of their music without stress and noise. They can find much to their liking here. This online store belongs to the most complete of its kind.

External conditions

The acquirement of a costly audio system with high quality components may lead to disappointing results. External conditions may be the cause, such as -most importantly- the acoustics of the listening room. No system will sound good -or even acceptable- in dreadful acoustical conditions. Furthermore, the quality of the mains can be compromised by high frequency pollution, the room may contain electrosmog from wireless communication devices, the components may experience harmful vibrations and so on. These and related problems can be dealt with using accessories. So applying accessories does not mean that the components of the audio system are no good. It is about creating optimal conditions for the system to unfold its potential.

Tuning towards a preference

Besides creating better conditions, accessories may be used to tune the system somewhat towards a personal taste. This idea should not be taken too far. One should not want to tune a very bright system until it sounds very warm, if possible at all. In that case, buy components that meet the goal first.

Miracles do not exists

Accessories are no medicine for all diseases. For instance, when an amplifier can not deliver the current needed to drive certain loudspeakers, there is no accessory that will solve this fundamental problem. In that case, give the system a critical evaluation. Accessories do not perform miracles.

Accessories are effective

Every once in a while, someone puts forward the proposition that applying accessories boils down to pathetically fooling around with some costly stuff that will yield only marginal of even detrimental results. It can even be read that simply installing the system should be sufficient to get 98 percent of the potential performance. Based on many years of listening experience, we could not disagree more. In our opinion, roughly installing a system will yield 50 percent of the potential performance rather than 98 percent. Anyone with deep pockets can purchase high quality gear. To realize maximum quality of sound for a given system is an art in itself. 

Improvements using accessories

Effective accessories always yield more or less the same improvements. The difference between the products is primarily in the relative strenght of these improvements. As far as the reproduction of music is concerned, the effects will be a lower noise floor, allowing better retrieval of detail; a better organized soundstage with more focused placement of musical instruments; a more relaxed, full-bodied, musically-warm sound; less harshness; a more realistic rendition of tone colour; more intelligible lyrics and so on. As far as video is concerned, we experience a quieter, sharper picture with -above all- a better definition of colours which therefore appear to be “deeper”.

Accessories: more relevant than ever

Increasingly, we hear music lovers complaining about a certain tendency in high end audio towards a leaner and cleaner type of sound with extreme retrieval of detail which in the end may not be perceived as “more musical” at all. Even the sound of very costly systems is sometimes described as somewhat thin, sharp, clinical, analytical and such. Accessories may contribute to a balance of sound that will be perceived as more musical and enjoyable.

Accessories need break-in time

Similar to any other audio product, accessories need to break in. This means the accessory should be in the system a certain amount of time before the impact will be optimal. For instance, this is obvious in the case of audio grade fuses. Typically, these need to break in for at least a week. One shoud keep this in mind when judging the effects of accessories.

Working principle versus effect
Not all accessories come with an explanation of its working principle that will convince everybody. Such an explanation may be perceived as vague or even nonsensical. The reason for this vagueness may be the manfacturer’s understandable desire not to share the details of his invention with competitors. We agree with the well-known author and journalist Robert Harley who stated:
1. If the device makes an audible improvement, buy it, regardless of whether or not there’s a scientific explanation
2. The best accessories yield improvements that can not be attained otherwise.

14 days money-back warranty

The appreciation of an accessory is a personal matter. The perceived performance of the thing depends on the listener’s taste, the system, the local conditions and so on. Therefore, quibbling about whether the product is good or not is totally fruitless. The way to go at his webshop is simple: the potential buyer is allowed to evaluate the accessory in his own system for two weeks. If not satisfied, the item can be returned for a full refund.
Nut en noodzaak van accessoires
De meeste items op deze website vallen in de categorie accessoires voor audio- en videosystemen. Deze markt is de afgelopen decennia sterk gegroeid. Voortdurend duiken er nieuwe, interessante en werkzame producten op. Serieuze liefhebbers van goed beeld en geluid zijn in toenemende mate bereid hier een deel van hun budget voor te reserveren. Toch bestaan er ook misverstanden en vooroordelen rond deze producten. Dit onbegrip leidt nogal eens tot uitingen van agressie op forums. Hoe zit het met het nut en de noodzaak van accessoires?!

De doelgroep
Vele mensen bezitten beeld- en geluidsapparatuur uit de standaardklasse en luisteren niet of nauwelijks serieus naar muziek. Zij zijn niet uit op optimale prestaties van hun componenten. Voor deze mensen zijn de accessoires van deze website niet bedoeld. Mensen met hoogwaardige apparatuur die prijs stellen op nauwkeurige, natuurlijke en verfijnde weergave zonder stress en ruis kunnen hier echter veel van hun gading vinden. Deze online store behoort tot de meest complete in zijn soort.

Omgevingsfactoren
Na de aanschaf van een kostbare geluidsinstallatie met goede componenten kan het resultaat wel eens zwaar tegenvallen. Dit kan dan liggen aan omgevingsfactoren, waarvan de akoestiek van de luisterruimte de belangrijkste is. Geen enkel systeem zal goed klinken in een hopeloze akoestiek! Daarnaast kan de spanning van het lichtnet vervuild zijn met hoogfrequente signalen, kan er sprake zijn van elektrosmog en kunnen schadelijke trillingen de werking van de componenten compromitteren. Deze en aanverwante problemen kunnen effectief worden bestreden en opgelost met accessoires. De toepassing daarvan betekent dus niet dat de apparaten en luidsprekers niet deugen. Veeleer gaat het om het scheppen van de randvoorwaarden voor optimale prestaties.

“Tunen” naar smaak
Naast het scheppen van optimale voorwaarden, kunnen accessoires ook worden toegepast om de klank van een systeem enigszins aan te passen aan de persoonlijke smaak. Dit moet niet worden overdreven. Een set die bijzonder helder klinkt, dient men niet net zo lang te “tunen” tot deze bijzonder warm klinkt (als dat al mogelijk zou zijn). Het is dan beter eerst componenten of luidsprekers aan te schaffen die beter beantwoorden aan het doel dat men voor ogen heeft.

Wonderolie bestaat niet
Accessoires kunnen niet alle problemen oplossen. Is de versterker bijvoorbeeld niet in staat de luidsprekers volledig onder controle te houden, dan zal geen enkele accessoire dit fundamentele probleem kunnen oplossen. In dat geval moet dus kritisch worden gekeken naar de samenstelling van het systeem. Wonderolie bestaat niet.

Accessoires zijn effectief
Er wordt weleens beweerd dat het toepassen van accessoires neerkomt op wat zielig gerommel in de marge. Zo lazen wij onlangs de bewering dat na het neerzetten van apparaten en luidsprekers 98 procent van de haalbare kwaliteit al is bereikt. Onze ervaring is een andere. Wij denken op basis van jarenlange ervaring eerder aan 50 procent. Goede componenten aanschaffen kan een ieder met voldoende middelen. Deze optimaal aan het klinken krijgen is de kunst.

Effecten van accessoires
De effecten van goede accessoires zijn in wezen altijd min of meer hetzelfde. De verschillen zitten in de grootte van de effecten en de verhoudingen. Bij de weergave van muziek gaat het onder meer om een stillere achtergrond met meer detail, een nauwkeuriger ruimtelijke afbeelding, een meer ontspannen sound met minder hardheid en scherpte, meer gelijkwaardigheid van muzikale lijnen, betere verstaanbaarheid van songteksten en een warmer, realistischer timbre van akoestische muziekinstrumenten. Bij beeld nemen we meer rust en scherpte waar en vooral een beter kleurcontrast.

Accessoires: actueler dan ooit
Ons bereiken signalen dat niet alle muziekliefhebbers enthousiast zijn over een zekere tendens naar steeds hogere helderheid en resolutie. Men spreekt van kostbare systemen die in toenemende mate “dun” en scherp klinken. Accessoires kunnen bijdragen aan het herstellen van een klankbalans die als natuurlijk en aangenaam wordt ervaren.

Accessoires moeten inspelen
Net als luidsprekers en componenten, moeten accessoires doorgaans inspelen. Dat wil zeggen dat ze een zekere tijd in het systeem moeten zitten voor de optimale werking wordt bereikt. Dit zal bijvoorbeeld voor audio grade zekeringen minstens een week duren. Uiteraard moet bij de beoordeling van de effecten hiermee rekening worden gehouden.

Werkingsprincipe versus effect
Niet bij alle accessoires zal een verklaring voor de werking gegeven kunnen worden die iedereen overtuigend vindt. Dit heeft onder meer te maken met de begrijpelijke wens tot geheimhouding van fabrikanten. Wij zijn het eens met wat de bekende Amerikaanse recensent en auteur Robert Harley hierover heeft gezegd, namelijk: 1. Als een accessoire voor jou werkt, schaf ‘m dan aan, of er nu een overtuigende verklaring voor de werking bestaat of niet 2. Met behulp van de beste accessoires zijn verbeteringen mogelijk die op andere manieren niet te bereiken zijn.

Niet goed, geld terug
De waardering van een accessoire is een individuele kwestie. Hoe een effect wordt beoordeeld, hangt af van de persoonlijke smaak van de luisteraar, het systeem, de lokale omstandigheden enzovoort. Het heeft daarom geen enkele zin daarover in discussie te gaan. De procedure is simpel: de klant beoordeelt de accessoire rustig en vrijblijvend in de eigen omgeving en gaat eerst dan eventueel tot aanschaf over. Voor alle items van deze website geldt een niet goed, geld terug garantie van twee weken.

8 Item(s)

per page

Grid  List 

Set Descending Direction

8 Item(s)

per page

Grid  List 

Set Descending Direction